Fysioterapia

Tavoitteena aktiivinen asiakas!

Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja mahdollisuudet. Asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Asiakasta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus ja ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Fysioterapiaa toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti käyttäen manuaalista ja fysikaalista terapiaa, terapeuttista harjoittelua sekä neuvontaa ja ohjausta. Hoidon aikana tehtävillä väliarvioinneilla, seurataan hoidon vaikuttavuutta ja tehdään muutoksia hoidon toteutukseen tarpeen niin vaatiessa.

 

Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia (MDT)

MDT-terapiaa käytetään selkäkipuisen asiakkaan hoidossa. Terapia alkaa asiakkaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Robin McKenzien kuvaama sentralisaatio-ilmiö on kliinisesti havannoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan periferisissä osissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.

Hoidon päätavoitteina ovat:
1) Poistaa kipu
2) Palauttaa rangan täydellinen toiminta
3) Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen ehkäisemiseksi. Harjoitukset alkavat aina ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, ja vasta, jos on tarpeellista edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Näistä itsehoito harjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen mahdollisen seuraavan episodin ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden paheneminen. Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti. McKenzie menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta nopeasti, hitaammin tai ei ollenkaaan ja erotusdiagnostisoida myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa.

 

Asentohuimauksen hoito

Sisäkorvan tasapainoelinten, silmien ja lihasreseptoreiden tuottaman tiedon avulla kehomme ohjaa lihaksiston liikkeitä tasapainon ylläpitoon. Häiriöt tässä kokonaisuudessa voivat tuottaa häiriöitä tasapainossa sekä kehon muissa toiminnoissa. Näitä voivat olla huimaus, tasapainohäiriöt, lukemisen, koordinaation ja näkemisen häiriöt, lihasjännitykset jne.

Hyvälaatuinen asentohuimaus hoito perustuu dosentti Tapani Rahkon kehittämään testaus ja hoito menetelmään, jossa yksinkertaisilla testeillä ja yksityiskohtaisilla asentohoidoilla pyritään tunnistamaan ja poistamaan nämä häiriöt ja palauttamaan kehon normaali tila. Hoidoilla voidaan auttaa ihmisiä jotka kärsivät huimauksesta, matkapahoinvoinnista, lukihäiriöistä, korkeanpaikankammosta, lentopelosta tai vaikka karusellissa pyörimisestä.